Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Održana redovna izvještajna Skupština Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije
Održana redovna izvještajna Skupština Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije

     U Planinarskom centru „Petehovac" pored Delnica, 20. lipnja 2021. godine održana je redovna izvještajna Skupština Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije. Skupštinu je otvorio predsjednik županijskog saveza dr. sc. Josip Malnar pozdravivši goste i prisutne zastupnike. Samoj Skupštini prethodilo je intoniranje himne Republike Hrvatske i odavanje počasti preminulim lovcima.

 
     Nakon usvajanja dnevnog reda, radnim dijelom Skupštine predsjedao je predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije dr. sc. Josip Malnar, dok su Marinko Linić i Anton Bolonić tvorili radno predsjedništvo. Od 44 članova Skupštine prisustvovalo je 35 zastupnika sa pravovaljanom vjerodajnicom koji su sva prezentirana izvješća usvojili jednoglasno, te je zaključeno da su članovi Izvršnog odbora, te članovi povjerenstava, komisija i stručnih savjeta Saveza sve aktivnosti vodili sa ciljem unapređenja i razvoja lovstva na području Primorsko-goranske županije. Nadzorni je odbor zaključio kako je poslovanje bilo u skladu sa Zakonom i normativnim aktima Saveza što potvrđuje o učinkovitosti u vođenju i provođenju aktivnosti Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije u lovnoj 2020/21. godini.
     Dr. sc. Josip Malnar, predsjednik Saveza, napomenuo je da je financijsko stanje Saveza stabilno, a suradnja sa Primorsko-goranskom županijom i Hrvatskim lovačkim savezom na visokoj razini.
 
     U lipnju 2020. godine, održana je dodjela odlikovanja zaslužnim lovcima povodom obilježavanja 25. obljetnice Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije te promocija priručnika „Pregled divljači nakon odstrela".Zbog nastale situacije sa Covidom-19 te zatvaranjem granica svim lovoovlaštenicima bio je onemogućen dolazak stranih lovaca pa smo, kao i svi lovoovlaštenici u Republici Hrvatskoj, izgubili većinu prihoda od lovnog turizma. Odgođeni su gotovo svi rezervirani termini lova za jesen i zimu te su sve naše članice na taj način dovedeni u tešku situaciju, a samim time bili onemogućeni u izvršenje svih preuzetih obveza. Putem Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga  iz područja  poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i drvne industrije i lovstva Lovački savez Primorsko-goranske županije osigurao je sredstva

za razvoj lovnog streljaštva i lovne kinologije te za izdavanje monografije o jelenu običnom i repopulaciju tetrijeba gluhana u Srednjeeuropskom uzgojnom centru „Tetrijeb".

Unatoč pandemiji, provedena je izobrazba kadrova u lovstvu, a 115 lovkinja i lovaca iz naše županije položila je ispit za lovnika.

     Na mnogim sastancima i sjednicama s pojedincima i institucijama na razini Županije i Republike Hrvatske zastupali smo interes svih naših članica . Donesen je i Plan rada za lovnu 2021/22. godinu u kojoj ćemo i dalje, u

suradnji s Primorsko goranskom županijom, pripremiti odgovarajuće programe za korištenje sredstava lovozakupnine kao što su izgradnja, adaptacija i opremanje lovačkih kuća namijenjenih za lovni turizam za domaće i strane lovce, izgradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, nabava i unos žive divljači, uzgoj i očuvanje životinjskih vrsta značajnih za lovno gospodarenje, razvoj lovne kinologije i lovnog streljaštva. Kao i svake godine, aktivno ćemo sudjelovati na dioničkim radionicama o velikim zvijerima, kao i ostalih životinjskih vrsta vezanih uz lovstvo i lovno gospodarenje. U pripremi su i izdavanja edicija vezanih uz lovstvo; o jelenu običnom na području Primorja i Gorskog kotara kao i brošura o članicama Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije. Na području Platka, pored lugarnice Šumarije Rijeka, otvorena je i blagoslovljena zavjetna lovačka kapelica svetog Huberta, katoličkog sveca i zaštitnika lovaca i lovstva koja je, uz sufinanciranje Primorsko-goranske županije, izgrađena zahvaljujući inicijativi Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije povodom 25. godišnjice djelovanja lovkinja i lovaca iz naše županije.

 

     Petar Mamula, zamjenik župana Primorsko-goranske županije, pozdravio je sve prisutne, te prenio pozdrave od župana Zlatka Komadine. U prethodnim mandatima, komunikacija Primorsko-goranske županije i Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije je bila na visokom nivou. Zahvalio se na uspješnoj suradnji sa predsjednikom našeg Saveza dr. sc. J. Malnarom i njegovim suradnicima koja traje već dugi niz godina. O svim problemima se svakodnevno raspravljalo na dnevnoj bazi sa županom Zlatkom Komadinom i njegovim suradnicima u cilju što boljeg rješenja problema s kojima se susreću članice Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije. I na današnjoj sjednici se čula problematika lovaca iz naše Županije, te će se i o njima raspravljati na sastancima sa predstavnicima našeg Saveza. Vidljivo je da je nužna potreba reguliranja zakonskih akata kako bi olakšali djelatnost lovoovlaštenika u županiji. Primorsko-goranska županija je kroz Javne natječaje sufinancirala programe i aktivnosti lovoovlaštenika, čiji je udio financijskih sredstava, zbog novog Zakona o lovstvu bitno smanjen, no u dogovorima sa predstavnicima Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, ta su sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije uvećana. I na taj način prate i podržavaju aktivnosti svih lovaca kako bi im pripomogli u unapređenju i razvoju lovstva i lovnog gospodarenja Primorsko-goranske županije. Također je i dalje potrebno mijenjati svijest građana što lov i lovno gospodarenje je u svojoj biti kao i njena važnost u svakodnevnom životu. U lovištima se javljaju i nove aktivnosti, no problemi se prelamaju samo preko leđa onih koji se o tome brinu, a to su sami lovci. U svom obraćanju pohvalio je aktivnost vrijednih lovaca i entuzijasta, naročito aktivnosti dr. sc. Ivice Križa, o pokretanju inicijative repopulacije tetrijeba gluhana te izgradnju Srednjeeuropskog uzgojnog centra „Tetrijeb" u Gorskom kotaru (Farjev laz), kojeg bez podrške, pomoći i suradnje Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije i Primorsko-goranske županije ne bi bilo. Napomenuo je da će se angažirati kako bi se svi nastali problemi riješili na zadovoljstvo svih lovaca u nadi još uspješnije suradnje sa Lovačkim savezom Primorsko-goranske županije i svih njenih članica i članova.
 
     Graciano Prekalj, dopredsjednik Hrvatskog lovačkog saveza i predsjednik Lovačkog saveza Istarske županije pozdravio je sve prisutne goste i zastupnike u Skupštini, te iskazao posebnu čast na prisustvovanju Skupštini našeg Saveza, zahvalivši se na izuzetnoj suradnji sa našim Savezom koji traje već dugi niz godina. Osvrnuo se na probleme uzrokovane pandemijom koronavirusom, poglavito uz lovni turizam, zbog nemogućnosti dolaska stranih lovaca u naša lovišta, na štete na poljoprivrednim kulturama i na štete uzrokovane naletom vozila na divljač, ističući probleme sa štetama u Istarskoj županiji, koje su se dogodile prije potpisivanja kolektivnog ugovora (prije 1.4.2018. godine), procijenivši ih na 4.000.000,00 kn, koliko lovačka društva glavnicom, kamatama i sudskim troškovima moraju isplatiti. Informirao je prisutne da je Ministarstvo poljoprivrede raspisalo Javni natječaj za nalet vozila na divljač, te je sa osiguravajućom kućom Euroherc osiguranje d.d. potpisan ugovor kojim će se pokrivati sve štete u prometu, od 1. lipnja 2021. godine. Za sve štete koje su se dogodile do 31.5.2021. odgovorna je osiguravajuća kuća Croatia osiguranje d.d., nakon toga svi slučajevi naleta vozila na divljač prijavljuju se Euroherc osiguranju. Od resornog ministarstva ni Hrvatski lovački savez ni lovoovlaštenici nisu dobili informaciju o promjeni kao ni o uvjetima i pravilima. Zahvalio se svim lovcima na pomoći svojim kolegama iz Sisačko-moslavačke županije, nastradalima u potresu na Banovini, zbog kojih je skupljeno 1.050.000,00 kn. U tom iznosu sudjelovao je Hrvatski lovački savez, županijski Savezi te lovačka društva/udruge iz čitave Republike Hrvatske. S obzirom na pandemiju korona virusom, sa malim zakašnjenjem iskoristio je priliku da svim lovkinjama i lovcima čestita 25. obljetnicu Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, zaželjevši puno uspjeha u budućem radu i još kvalitetniju suradnju između Lovačkog saveza Istarske i Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije.

 

     Marinko Linić, dopredsjednik našeg Saveza te predsjednik Povjerenstva za lovačka odlikovanja iskoristio je priliku da dr. sc. Ivici Križu uruči lovačko odlikovanje III. reda za pokretanje inicijative repopulacije tetrijeba gluhana te izgradnje Srednjeeuropskog uzgojnog centra „Tetrijeb" u Gorskom kotaru na području Farjev laz u blizini Tršća.

    
     Dr.sc. Ivica Križ pozdravio je sve prisutne, zahvalivši se na dodijeljenom lovačkom odlikovanju. Prisjetio se samih početaka projekta repopulacije tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru kojeg su podržali Primorsko-goranska županija i Lovački savez Primorsko-goranske županije u suradnji sa Hrvatskim lovačkim savezom. Prije gotovo 9 godina krenulo se sa idejom i realizacijom ovog zahtjevnog projekta, za kojeg u začecima nije bilo dovoljno razumijevanja. No, upornošću i predstavljanjem projekta, u aktivnosti oko izgradnje volijere te kasnije samog centra uključivalo se sve više ljudi. Posebno se zahvalio svim lovcima, koji su svakodnevno nesebično pomagali pri realizaciji. Izrađen je plan upravljanja u kojem je predloženo da, kada se ispune svi uvjeti, izvrši ispuštanje tetrijeba gluhana na području NP Risnjak, te u lovišta Snježnik i Crna gora. Zamišljeno je da se ispuštanje provede u naredne dvije do tri godine. Istaknuo je da je sam uzgoj tetrijeba gluhana vrlo zahtjevan, no još je veći izazov bio prikupiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi ovaj projekat saživio. Osim same repopulacije tetrijeba gluhana, projekt ima za cilj obogatiti i turističku ponudu Gorskog kotara. 2022. godine obilježiti će se 10. obljetnice Udruge za zaštitu životinja "Tetrijeb", na kojoj će biti predstavljena i monografija. Zahvalio se svima onima koji su dali svoj doprinos, naročito Lovačkom savezu Primorsko-goranske županije, Primorsko-goranskoj županiji i Hrvatskom lovačkom savezu.
 
     Dr. sc. J. Malnar zahvalio se gostima na lijepim riječima i čestitkama, te zaželio da buduće aktivnosti i suradnja Lovačkog saveza Primorsko-goranske sa Primorsko-goranskom županijom i Hrvatskim lovačkim savezom i dalje bude na visokom nivou kao i sa Lovačkim savezom Istarske županije i svim njihovim lovkinjama i lovcima.