Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Obilazak radova na Uzgojnom centru tetrijeba gluhana
Obilazak radova na Uzgojnom centru tetrijeba gluhana
     Na predjelu Farjevog laza kod Tršća, u tijeku je izgradnja velike volijere dimenzija 72m2, te 4 do 8 metara visine za podivljavanje uzgojenih jedinki tetrijeba gluhana. Riječ je o projektu Udruge za zaštitu životinja „Tetrijeb“ iz Prezida osnovane 19. siječnja 2012. godine, za uzgoj tetrijeba gluhana, strogo zaštićene zavičajne divlje vrste ptice. Tijekom 2012. godine, Udruga je na čelu sa predsjednikom don Ivicom 
Križom nabavila matično jato; dva mužjaka i tri ženke te napravila dvije volijere za njihov uzgoj u Prezidu.

     Radove na budućem Uzgojnom centru na Farjevom lazu uz vodstvo domaćina Ivice Križa, obišli su župan Zlatko Komadina, zamjenik župana Petar Mamula, predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije dr. sc. Josip Malnar te gradonačelnik Grada Čabra Kristijan Rajšel sa suradnicima.

     Župan Zlatko Komadina je istaknuo kako Primorsko-goranska županija ulaže u zaštitu prirodne baštine diljem cijele županije, te je osim radova na Uzgojnom centru tetrijeba gluhana u cilju zaštite svoje bogate bioraznolikosti osnovan Centar za zaštitu i oporavilište bjeloglavih supova u mjestu Beli na Cresu, a u postupku je i otvorenje Centra za velike zvijeri koji će biti smješten u Staroj Sušici. Cilj ovakvih ulaganja je zaštita flore i faune na području naše županije te stavljanje takvih projekata u funkciju turizma.

     Predsjednik Lovačkog saveza PGŽ-e dr. sc. Josip Malnar istaknuo je da je ovaj projekt, u kojeg se Lovački savez PGŽ-e uključio od samog početka, pridonio populaciji tetrijeba gluhana koji je i dalje prisutan u Primorsko-goranskoj županiji i čabarskom kraju, no nažalost, u daleko manjem broju nego li je to bilo nekada.  

     Gradonačelnik Grada Čabra Kristijan Rajšel nadovezao se kako je najveća vrijednost ovog projekta povratak tetrijeba gluhana u goranske šume, što će se valorizirati i kroz lovni turizam i fotolov.

     Predsjednik Udruge „Tetrijeb“ Ivica Križ informirao je prisutne da će svrha ove volijere u izgradnji biti priprema ptica za samostalan život, bez prisutnosti čovjeka uz videonadzor, te će se ishrana vršiti pomoću automatskih hranilica. 

     Tetrijebi uglavnom naseljavaju vrhove planina i životni vijek im je oko 15 godina. U Hrvatskoj žive u Sjevernom Velebitu i Gorskom kotaru. Nastanjuju najčešće mirnija staništa, a hrane se raznim sjemenjem, šumskim voćem, različitim vrstama kukaca, gusjenicama, paucima, crvima, puževima i sl. Sezona parenja ovih ptica obuhvaća period od sredine ožujka do kraja svibnja. 
Mužjaci vode borbu za ženke i nastoje skupiti što veće jato ženki. Nakon parenja jedinke se razilaze. Ženka snese 4-12 jaja i na njima leži 28 dana, radi čega je lako dostupna predatorima - lisicama i kunama.

     Tetrijeb gluhan je strogo zaštićena vrsta planinske ptice iz ledenoga doba. U Republici Hrvatskoj je strogo zaštićen od 2005. godine. Od ukupno 177 registriranih  pjevališta u RH, danas ih je svega aktivno desetak.

     Trenutno Uzgojni centar u Prezidu broji 4 pijevca i 5 koka. Osim repopulacije tetrijeba gluhana kao temeljne svrhe provedbe ovoga projekta, druga svrha je obogatiti turističku ponudu Gorskog kotara, ponudom sadržaja fotolova.

     U financiranju ovog hvale vrijednog projekta sudjelovali su Primorsko-goranska županija, Hrvatski lovački savez i Lovački savez Primorsko-goranske županije, te mnogi vanjski suradnici kao i vrijedni članovi Udruge.

     Završetak izgradnje volijere planiran je u 2019. godini.