Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica…
Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica…

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske objavljena je u Narodnim novinama 13/2017 od 10.2.2017. godine te ju prenosimo u cijelosti:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

316

Na temelju članka 11. stavak 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 5/17) u članku 1. točka. 5. mijenja se i glasi:

»5. Zabranjuje se lov pernate divljači svih vrsta na području lovišta u krugu od 20 km od mjesta izbijanja/potvrđenog slučaja influence ptica, prema popisu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.«.

Iza točke 5. dodaje se točka 5.1. koja glasi:

»5.1. Iznimno od točke 5. ovoga članka, u ostalim područjima Republike Hrvatske lov pernate divljači provodi se sukladno odredbama Pravilnika o lovostaju (»Narodne novine«, br. 67/10, 87/10 i 97/13) s tim da se lov umjetno uzgojene odrasle pernate divljači (osim divljih pataka) ispuštene neposredno prije njezina izlova na posebno uređene površine u lovištu dozvoljava po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora.«.

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/16-01/149

Urbroj: 525-10/0547-17-12

Zagreb, 7. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.