Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Izobrazba kadrova u lovstvu Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije
Izobrazba kadrova u lovstvu Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije
     Temeljem Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu Hrvatskog lovačkog saveza, u Lovačkom savezu Primorsko-goranske županije održana su predavanja i ispiti u cilju izobrazbe kadrova u lovstvu. Tijekom mjeseca rujna i listopada, uz pridržavanja epidemioloških mjera, licencirani predavači i ispitivači dr. sc. Josip Malnar, dr. sc. Tibor Andreanszky, dr. sc. Boris Miklić, , dipl. ing. šumarstva Krešimir Janeš i Miroslav Gašparac te O´Brien Sclaunich održali su predavanja za lovce i lovočuvare, u skladu s Nastavnim planom i programom, u dvorani Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije. Kroz šest obrazovna područja, kandidati su kroz edukativna predavanja upoznati sa poviješću hrvatskog lovstva, pravnih propisa u lovstvu, lovnom kinologijom i lovačkim oružjem i balistikom te osnovama ekologije i zaštitom prirode, a posebno su bili zainteresirani za prirodoslovlje i bolesti divljači te gospodarenjem lovištem.

     Terenska nastava održala se na streljani „Vojsko" na Kukuljanovu, uz mentorstvo Milorada Šepića, gdje su kandidati bili upoznati s rukovanjem i gađanjem iz lovačkog oružja te u lovištu VIII/125 - "Krasica" u kojem su se educirali o gospodarenju lovištem, te se susreli sa lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima, kako razlikovati hranilišta za krupnu i sitnu divljač, objasniti važnost solišta te umjetnih i prirodnih pojilišta u lovištu kojim se gospodari kao i sa spremištima za hranu i zimovalištima za pernatu divljač. 

     Kroz dva ispitna roka, 29 kandidata je uspješno položilo lovački ispit među kojima i 4 nove lovkinje, te jedan kandidat za lovočuvara.

     Dr. sc. Josip Malnar, predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije čestitao je svim polaznicima u ime svih članova povjerenstva koji su sudjelovali u izobrazbi, napomenuvši da svojim novostečenim znanjima mogu obogatiti svoja matična lovačka društva, kao i lovstvo u Primorsko-goranskoj županiji.