Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Izlov nepoželjne divljači na Kvarnerskim otocima
Izlov nepoželjne divljači na Kvarnerskim otocima

     Članovi Izvršnog odbora Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije i lovci lovačkog društva „Orebica“ Cres otvorili su sezonu lovova u cilju izlučenja nepoželjnih vrsta divljači – divlje svinje i jelena lopatara – iz lovišta na Kvarnerskim otocima. Jedan od njih organiziran je u zajedničkom otvorenom lovištu VIII/108 - "Cres", kojem gospodari LD „Orebica“ Cres, u kojem je sudjelovalo šezdesetak lovaca, među kojima su kao gosti bili prisutni i lovci iz Slovenije te lovci iz Lovačkog saveza Međimurske županije. Nakon jutarnje okrijepe pozdravili su ih predsjednik LS Primorsko-goranske županije dr. sc. Josip Malnar, te predsjednik domaćina dr. vet. med. Branimir Curl, zaželjevšli im dobrodošlicu i upoznavšli ih s planom lova, kao i radom udruge i županijskog saveza. U uspješnom lovu odstrijeljeno je 6 grla divljih svinja, kojima je nakon lova odana počast, prema lijepom lovačkom običaju. Posebno treba naglasiti da je time nastavljena tradicija suradnje sa Lovačkim savezom Međimurske županije, sa kojim je ove godine, na svečanoj Skupštini potpisan i Sporazum o suradnji između dva saveza.