Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Državno uzgajalište divljači: VIII/23 - "SVETI GRGUR"
Karta lovišta nalazi se ovdje.
 
Uzgajalište divljači „Sveti Grgur“ ime je dobilo po nenaseljenom otočiću Sveti Grgur ili Grgur u Kvarneru, koji je dug 4 km, širok do 2,4 km. Leži između otoka Krka i Prvića na sjeveru, Golog na jugoistoku i Raba (Rapski kanal) na jugu. Zapadno leži otvoreno more Kvarnerića. Pruža se u dinarskom smjeru. Građen je od vapnenca s najvišim vrhom visokim 232 m. Nekada ispasište rapskih ovaca.

 

Površina uzgajališta: ukupna 638 ha, od toga lovnih 632 ha. 

 

Divljač u uzgajalištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

grla/repova

grla/repova

CIC-ovih bodova


Jelen lopatar

III

632

41

14

-


Kunić divlji

I

632

100

100

-


 

            Sporednih vrsta divljači značajnijih za lovstvo u lovištu nema. Od migratorne divljači važne su šljuka bena (odstrjel 10 kljunova), golub divlji (odstrjel 4 kljuna) i fazan.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost uzgajališta

            U uzgajalištu se nalazi 6 hranilišta, 5 pojilišta, 6 solišta i 3 automatske hranilice te 2 visoke natkrivene čeke, 1 osmatračnica i 1 sklonište.

 

Popratni sadržaji u uzgajalištu

Jedini pristup otoku moguć je samo plovilom s kopna ili otoka Raba. Lovozakupnik je na raspolaganje za komercijalni lov stavio 14 grla jelena lopatara, 100 repova divljeg kunića, 10 šljuka i 4 divlja goluba.

 

Lovozakupnik: Lovačka udruga "Kuna" Lopar, 51281 Lopar, Lopar 294