Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Državno otvoreno lovište: VIII/1 - "BAŠKA"

Karta lovišta nalazi se ovdje.

Lovište je smješteno na krajnjem južnom dijelu otoka Krka, i to na njegovoj jugoistočnoj strani. Submediteranska klima pogodovala je rastu niskog šumskog raslinja i grmova. Izuzetak je centralni dio lovišta, dolina Suhe Ričine, koji je djelomično obrastao šumskom vegetacijom. Pristup lovištu moguć je kopnom preko Krčkog mosta, kao i mrežom prometnica preko Kornića do Baške, te trajektnom prugom s otoka Raba.

 

Površina lovišta: ukupna 8.014 ha, od toga lovnih 6.850 ha.

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

grla/kljunova/repova

grla/kljunova/repova

CIC-ovih bodova


Srna obična

II

1800

108

24

92,72


Zec obični

IV

1860

100

34

-


Fazan obični

IV

1200

60

100

-


Jarebica kamenjarka

IV

1200

48

24

-


 

Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: divlja svinja, lisica, kuna, šojka, vrana siva, a od migratornih vrsta šljuka bena (odstrjel 39 kljunova).

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

            U lovištu se nalazi 10 solišta, 81 pojilište – lokva, visokih zatvorenih čeka, visoko natkrivenih čeka i visokih otvorenih čeka - sveukupno 5, 29 visokih zasjeda.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Unutar lovišta moguće je osigurati prehranu i smještaj, kao i izvan lovišta u obližnjim hotelima u Baškoj („Hoteli Baška“), kao i u privatnom smještaju i pansionima u okolnim mjestima. Brojne turističke manifestacije kao „Crna ovca“, ribarske večeri i sl. obogaćuju turističku ponudu i čine boravak posjetitelja sadržajnijim.

 

Lovozakupnik: Lovačko društvo „Orebica“ Krk, 51513 Omišalj

     Bjanižov 11