Nalazite se u > Vijesti iz lovišta
Blago goranskih šuma od Berlina do Lokvi
Blago goranskih šuma od Berlina do Lokvi
     U povodu Dana općine i Župe Lokve članovi LD "Srnjak" Fužine - Lokve nakon sedam godina otvorili su 3. izložbu trofeja stečenih u državnom lovištu Rogozno i županijskom lovištu Vranjak. Lovci ovg društva izlagali su trofeje od 1937. godine, i to u Berlinu, a kasnije u Torinu, Novom Sadu, Budimpešti, Brnu i Zagrebu. Izložbi su se priključili i članovi SRD-a "Lokvarka" iz Lokvi, koji okuplja 77 ribiča. Uredili su dio prostora i brojnim fotografijama predstavili riblje bogatstvo naših jezera - pastrvu, šarana i štuku.
     Izložba je koncipirana na način da prikazuje spoj šume i vode, a to je ono čime obiluje ovaj kraj. Rijetkost je na tako malom prostoru vidjeti pet jezera i brojne vodotoke koji su povezani šumama.
     LD "Srnjak" Fužine - Lokve danas okuplja 123 lovca koji gospodare dvama lovištima. Kroz lovačko društvo prošao je veći broj naših mještana te bi se moglo reći da svaka obitelj ima lovca, a tradicija se prenosi s oca na sina. Dakle, ovdje govorimo o tradiciji koja spaja ljubav čovjeka prema šumi, divljači i onom što Gorski kotar čini posebnim.
     U lovištima ovog društva ima 25 hranilišta za krupnu divljač, 15 automatskih hranilica i 90 solišta. Sadnja krmnih njiva obavlja se na 2,5 hektara. U lovišta se u prosjeku na godinu unese više od 30 tona razne hrane za divljač. Ne treba naglašavati da sve to traži znatna financijska sredstva. Stoga nije izostala ni zahvala općinama Fužine i Lokve koje u okviru svojih mogućnosti pomažu jer lovce ovoga kraja prepoznaju kao aktivnu neprofitnu udrugu građana zaljubljenika u prirodu. Jasno je i da bez velikog udjela samih lovaca, njihova rada i sredstava, opstanak lovišta ne bi bio moguć.


Izvor: Lovački vjesnik  09/2014.
Autor: Dejan Švob, dipl.ing.šum
.