Nalazite se u > Vijesti iz saveza
50 godina zajedništva lovaca Ravna Gore i Skrada
50 godina zajedništva lovaca  Ravna Gore i Skrada
     Svečanom sjednicom u Domu kulture u Skradu, Lovačko društvo „Jelen" Skrad-Ravna Gora obilježio je pedesetogodišnjicu zajedništva lovaca iz Skrada i Ravne Gore. Evocirajući brojne uspomene, predsjednik društva Miroslav Gašparac podsjetio je nazočne da se 1966. godine, Osnovnim zakonom o lovu bivše države, propisala minimalna površina lovišta od 5000 ha, pa tadašnja Skupština općine Delnice na svom području formira četiri društvena lovišta: „Petehovac" , „Rogozno" , „Kupa" i „Rudač". Iz tog je razloga došlo do reorganizacije lovačkih društava, te su formirana lovačka društva „Divokoza" Brod na Kupi (Brod na Kupi i Brod Moravice), „Jelen" Skrad (Skrad i Ravna gora), „Srnjak" Fužine (Fužine i Lokve) i „Tetrijeb" Delnice (Delnice i Mrkopalj). Dvije godine kasnije, osnovano je jedno lovište pod nazivom "Rudač" s površinom od 10.185 ha, kojim društvo gospodari do 1997. 

     1969. godine izrađena je prva Lovno privredna (gospodarska) osnova za lovište Rudač sa trajanjem od 1968. do 1977. godine, čime su stvoreni uvjeti za kvalitetno gospodarenje. Članstvo od te godine broji 73 matična člana i 8 stažista, te interes za učlanjenje u lovačku organizaciju raste, pa 1990. godine broji 153 lovca. 1980. godine izvršena je po prvi puta smotra trofeja srneće i jelenske divljači sa posebnim osvrtom na značaj uzgojnog odstrela. Nažalost, zbog iseljavanja ljudi i iz Gorskog kotara, sve je manje stanovnika, osobito mlađih, pa društvo danas bilježi 55 lovaca.
 
     Duge zime s obiljem snijega, s velikim brojem krupnih predatora, koji utječu na brojnost ostale divljači, obilježavaju specifične uvjete u lovištu. Tijekom svih ovih godina dolazi do velikih oscilacija u brojnom stanju divljači kojima gospodare. 60-tih godina srneća divljač doživljava veliki uspon. Nažalost, u zimi 1980./1981. zbog visokog i dugotrajnog snijega, naglog porasta brojnog stanja vuka, te prisustvo risa, brojno stanje srneće divljači je prepolovljeno, pa Skupština općine Delnice donosi totalnu zabranu odstrela srneće divljači kroz naredne dvije godine.
 
     U zimi 2017/2018. također se dogodila nepogoda za divljač. Uslijed visokog snijega (preko 150 cm) i prisustva vuka u lovištu, došlo je do velikih gubitaka, naročito kod srneće divljači i divljih svinja. Tijekom ljeta pronalaženi su kosturi divljih svinja i  Osnovom predviđeni odstrel nije se mogao realiziran u cijelosti.
 
     Nakon raspada SFRJ i nametnutog nam Domovinskog rata, kada je u prvim danima dobro došla svaka lovačka puška, sudjelovali su i članovi lovačkih društava cijele Republike Hrvatske, pa tako i lovci našeg društva. Nakon donošenja Ustava RH, dobiven je okvir i za donošenje Zakon o lovu, kojim je definiran način stjecanja prava na lov, uvjeti zakupa i koncesije lovišta, kao i vrste lovišta. pa su 1996. godine formirana lovišta "Rudač II" i "Višnjevica", kojima društvo gospodari i dan danas. U oba lovišta je prisutna krupna divljač: jelenska, srneća, divlja svinja i smeđi medvjed kojim se gospodari temeljem Plana gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj. U lovištu obitava i sitna divljač: zec, lisica, jazavac, kuna zlatica i kuna bjelica, puh veliki, te pernata divljač. U lovištu su prisutni i vuk i ris kao zaštićene vrste.
 
     Statutarnim odredbama pokušava se uspostaviti ravnopravnost lovaca u LD „Jelen" Skrad-Ravna Gora, pa se predsjednik društva bira za svaki mandat naizmjenično iz Skrada i Ravne Gore, kao i članovi svih tijela u društvu. Ravnopravnost cjelokupnog članstva dolazi do izražaja i prilikom nominiranja članova za priznanja, odnosno odlikovanja Hrvatskog lovačkog saveza, organizacijom lovačkih zabava koje su bile obvezne kao obilježavanje državnih praznika, posjeti lovačkim izložbama i sajmovima lova, te učvršćivanjem odnosa lovaca Skrada i Ravne Gore. Za normalan rad društva bio je potreban i prostor, pa se u počecima koristila
tzv. "šoferska soba" u Skradu, a ponekad i prostor šumarije Skrad, te soba stare menze i prostori šumarije u Ravnoj Gori. Iz tog je razloga, uz pomoć GP „Goran" iz Delnica, izgrađena lovačka kuća „Šerementovo", pored koje je sagrađena automatska streljana i rov za obuku pasa jamara. 2017. i 2018. godine kuća na Šerementovom je obnovljena i proširena. Sekcija Ravna Gora uzima u zakup šumarski objekt „Za jasen" (koja se koristila kao staja za konje) te ju preuređuju u lovačku kuću, koja služi, osim za potrebe lovaca, i za održavanje kulturnih priredbi. Sekcija Skrad uzima u zakup neizgrađeni dio Doma kulture i uređuje lovačku sobu kapaciteta 50-tak mjesta. Taj prostor, u dogovoru sa općinom također služi za javne potrebe.
 
     Kinološke aktivnosti pokreće kinološko društvo Skrad, čije članstvo čine uglavnom lovci iz LD" Jelen "Skrad-Ravna Gora, koji, uz pomoć Primorsko-goranske županije i Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije izgrađuju rov za obuku pasa jamara. Također uspijevaju sagraditi gater za divlje svinje u kojem se svake godine održavaju utakmice pasa glasnog gona na divlju svinju. Time se predio Šerementovo zaokružuje u lovni centar te u budućnosti može konkurirati za natjecanja na najvišem nivou.

     Dr. sc. Josip Malnar uputio je čestitke povodom ove obljetnice, zaželjevši puno uspjeha u daljnjem radu, te pohvalio suradnju LD „Jelen" Skrad-Ravna Gora sa Lovačkim savezom PGŽ-e. Bez obzira na porast brojnosti medvjeda i vuka u našim lovištima, zbog agresivnog pritiska zaštitara životinja, moglo bi dovesti i do zabrane odstrjela istih, što se nedavno dogodilo u susjednoj Sloveniji. Izrazio je nezadovoljstvo nekim zakonskim odredbama, te se nada boljim rješenjima koja će pojednostaviti djelovanja lovaca u cilju unapređenja i razvoja lovstva u našoj županiji. Prigodnim riječima obratili su se i Blaženka Kulić, u ime Upravnog odjela za 
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Valter Crnković, kao predstavnik Hrvatskih šuma i susjednih lovačkih društava, te Miroslav Grgurić ukratko rezimirajući zbivanja kao najmlađi sudionik u stapanju lovaca Skrada i Ravne Gore.

     U nastavku svečanosti podijeljene su plakete i odlikovanja HLS-a, koje su podijelili dr. sc. Josip Malnar, predsjednik i Bojan Marković, tajnik Lovačkog saveza PGŽ-e, brončane plakete HLS-a Josipu Crnkoviću, Miroslavu Grguriću i Miroslavu Gašparcu, te lovačka odlikovanja Cvetku Ilakovcu, Ladislavu Podnaru, Ivanu Jakovcu, Alenu Štimcu i Željku Petroviću. Uz to podijeljeno je 15 priznanja, te 37 zahvalnica lovcima-članovima LD „Jelen" Skrad-Ravna Gora za nesebičan rad u društvu, općinama Ravna Gora i Skrad, susjednim LD-ima, županijskom savezu i Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ-e.