POVJERENSTVA I KOMISIJE IZVRŠNOG ODBORA LOVAČKOG SAVEZA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

1.POVJERENSTVO ZA STATUTARNA I PRAVNA PITANJA:                 

1. Vinko Smojver - predsjednik,

2. Predrag Kovačić - član,

3. Ivica Žunić  - član,

 

2.POVJERENSTVO ZA LOVNO STRELJAŠTVO:                                   

 

1.       Milorad Šepić - predsjednik,

2.       Damir Babić- član,

3.       Anton Babić- član,

4.       Ranko Grlaš- član,

5.       Bruno Kapor - član,

 

3.KOMISIJA ZA OCJENJIVANJE LOVAČKIH TROFEJA:

 

1. Dejan Švob - predsjednik      

2. Miljenko Parčić - član               

3. Tihomil Grubišić - član             

4. Alojzije Frković - član                                              

5. Gracija Mičetić – član

 

4.STRUČNI SAVJET ZA UNAPREĐENJE LOVSTVA:

 

1. Antun Loknar - predsjednik,                

2. Antun Arh - član,                                                      

3. Ante Džaja - član,                                                     

4. Damir Prokopović - član,                                                       

5. Nikola Dujmović - član,

 

5.STRUČNI SAVJET ZA OBRAZOVANJE I KULTURU:

 

1. Tihomir Tondini - predsjednik,

2. Herman Sušnik - član                                              

3. Josip Crnković - član                                 

4. Krešimir Janeš - član                                

5. Vidoje Vujić – član

 

6.POVJERENSTVO ZA LOVAČKA ODLIKOVANJA:

 

1. Marinko Linić - predsjednik  

2. Branko Kovač - član                                  

3. Miroslav Brakuza - član                                                          

4. Robert Herceg - član                                

5. Igor Sokolić – član

7.POVJERENSTVO ZA LOVNU KINOLOGIJU:

 

1. Boris Mulc - predsjednik                        

2. Miroslav Grgurić - član                                                           

3. Nikola Dujmović - član                                            

4. Bernard Vukas - član                                               

5. Vlado Vidas – član

 

8.POVJERENSTVO ZA SAJMOVE, IZLOŽBE I EKOLOGIJU:

 

1. Dušan Mušćo- predsjednik                  

2. Bernard Vukas- član                                                

3. Tihomil Grubišić- član                                                             

4. Dragutin Tomac- član               

5. Aleksandar Gutman- član

 

9.POVJERENSTVO ZA LOVNI TURIZAM:

 

1. Ivan Bolonić - predsjednik                    

2. Miroslav Brakuza - član                                          

3. Dario Majnarić - član                                

4. Đorđe Trinajstić - član

5. Joso Pavić - član                                         

 

10.POVJERENSTVO ZA INTERNO ISPITIVANJE, IZRADU I PROVEDBU LGO-e:

 

1. Nenad Vančina - predsjednik              

2. Krešimir Janeš - član                

3. Valter Crnković - član                              

4. Boris Miklić /ml/ - član             

 

11.IZDAVAČKI SAVJET:  

 

            1. Boris Miklić - predsjednik  
            2. Frane Tomljenović - član

            3. Miroslav Gašparac - član        

            4. Ivan Mencer - član                    

            5. Alojzije Frković – član

 

12.POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU UGROŽENIH VRSTA ŽIVOTINJA:

 

            1. Alojzije Frković - predsjednik              

            2. Miljenko Gašparac – član

            3. Zdenko Čop - član

            4. Dario Majnarić - član                

            5. Tomislav Šporer - član
 
13.POVJERENSTVO ZA UNOS DIVLJAČI I ZNANASTVENU SURADNJU:
 
            1. Boris Miklić, ml., dipl. ing.

            2. Mr. sc. Tibor Andreanszky

            3. Dr. sc. Josip Malnar

            4. Nenad Vančina, dipl. ing.

            5. Nikola Dujmović, ing.

            6. Tihomir Tondini, prof.

            7. Anton Loknar